Dětský den

Tato akce vznikla jako oslava začátku prázdnin. Vše spočívá v uspořádání soutěže pro VŠECHNY příchozí děti (rok 2002 - 107 soutěžících dětí, rok 2003 - 122). Jde o spoustu atrakcí a soutěží, rozmístěných po celém našem areálu. Každý účastník obdrží protokol, do kterého si nechá od soutěžních komisařů potvrdit absolvování jednotlivých disciplín. Po uplynutí "rozumného" časového limitu následuje vyhlášení výsledků. POZOR! V této soutěži vyhrává skutečně každý účastník! :o) A celý den je v podvečer zakončen táborákem s kytarou a opékáním špekáčků, dortovou bitvou nebo diskotékou.

Bohužel, i na takovouto akci je potřeba finančních zdrojů. Zatím to řešíme tak, že na posledním nohejbalovém turnaji před dětským dnem se vybírají dobrovolné příspěkvy, které se použijí na finanční krytí této akce. Pokud by jste i vy chtěli přispět, kasička je na vyžádání k dispozici u obsluhy občerstvení.

Minireportáž s fotkami z DD2002, zpráva z DD2003, DD2004, DD2005 (program), DD2006, DD2007, DD2008, DD2009

Nějaké informace vám chybí ? - Zeptejte se !<< zpět na stránku areálu